Zajedno učimo uspješnije – dobrobiti inkluzije

Poštovani,

Pozivamo vas na predavanje mag.ed.reh. Teute Radas na temu Zajedno učimo uspješnije – dobrobiti inkluzije, koje će se održati u utorak 28. travnja 2015. s početkom u 12 sati u prostorijama Ogranka gradske knjižnice Arbanasi.

Socijalizacija ima posebnu važnost za razvitak ljudske jedinke u osobnost koja posjeduje neke univerzalne crte zajedničke društvu i kulturi kojima pripada te je neophodna za formiranje osobe za život i ponašanje u društvu.  Jedno od najvažnijih mjesta odvijanja najranijih pokušaja socijalizacije te susreta sličnosti i individualnih razlika među ljudima jest upravo škola. U školi, između ostaloga, učenjem iz stavova i primjera odgojno-obrazovnih djelatnika i ostalih učenika, djeca usvajaju neke od prvih stavova o društvu. Upravo stavovi socijalne sredine i socijalni odnosi prema osobama s teškoćama socijalne integracije, mogu biti ključni u olakšavanju odnosno otežavanju iste. Oni određuju obrasce ponašanja i jedan su od najvažnijih činitelja integracije. Važni su stavovi i ponašanje svih sudionika edukacijske integracije: učenika s posebnim potrebama, vršnjaka bez teškoća u razvoju, roditelja učenika sa i bez teškoća u razvoju, ravnatelja i rukovodstva škole, stručnih suradnika, edukacijskih-rehabilitatora te posebno učitelja.

Ovo je treće od sveukupno četiri predavanja na temu inkluzivnog obrazovanja koje Volonterski centar Zadar organizira kao partner Gradu Zadru u okviru projekta  „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“. Za školsku 2014./2015. spomenuti  program prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014. u ukupnom bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ  Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna KožičićaBenje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.

Grad Zadar
Upravni odjel za odgoj i školstvo

PDF – Poziv na predavanje