„Škola puna mogućnosti”

Pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika

Vrijednost projekta – 1.977.878,52 kuna
Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015.
Nositelj projekta – Grad Zadar www.grad-zadar.hr

skola-puna-mogucnosti

Partneri u projektu

OŠ Stanovi http://os-stanovi-zd.skole.hr/
OŠ Bartula Kašića http://www.os-bkasica-zadar.skole.hr/
OŠ Zadarski otoci http://www.os-zadarski-otoci-zd.skole.hr/
OŠ Krune Krstića http://os-kkrstica-zd.skole.hr/
OŠ Šime Budinića http://www.os-sbudinica-zd.skole.hr/
OŠ Šimuna Kožičića Benje http://os-skbenje-zd.skole.hr/
OŠ Petra Preradovića http://www.os-ppreradovica-zd.skole.hr/
Pučko otvoreno učilište Zadar link na web stranicu http://pouzd.hr/
Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar http://vczd.org/
Udruga za Down sindrom Zadarske županije http://www.zadar-21.hr

Ciljevi:

Doprinijeti kvalitetnijoj uključenosti 43 učenika s teškoćama u redoviti obrazovni sustav
Educirati i zaposliti na određeno vrijeme 43 nezaposlene osobe
Osigurati jednake mogućnosti obrazovanja za sve učenike
Senzibilizirati javnost o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama
Program uvođenja osobnih pomoćnika u nastavu kontinuirano se provodi u zadarskim osnovnim školama od travnja 2010. godine. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt pod nazivom „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika“ odabran je za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Iz sredstava ESF-a, u okviru projekta Škola puna mogućnosti, u bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna pokrit će se rad 43 osobna pomoćnika u nastavi, rad pomoćnika voditelja projekta, rad osoba koje će održati mnoga predavanja, između ostalog i edukaciju osobnih pomoćnika, tisak promidžbenih materijala kojima će se osigurati vidljivost projekta i dr.

Između prijavitelja, Grada Zadra, i partnera, uspostavljena je dobra suradnja što će osigurati urednu provedbu glavnih projektnih aktivnosti. Sve partnerske škole imaju kvalificirano i iskusno osoblje koje je u proteklim godinama sudjelovalo u provedbi programa Osobni pomoćnici u nastavi. Pučko otvoreno učilište Zadar obrazovna je institucija koja je u projektu zadužena za provođenje programa uvođenja osobnih pomoćnika u rad. Udruga socijalnih radnika Zadar je u suradnji s prijaviteljem osnovala Volonterski centar Zadar u cilju uključivanja građana i promicanja volonterstva u lokalnoj zajednici radi poboljšanja kvalitete socijalnih usluga. Volonterski centar istovremeno u svom djelovanju okuplja i surađuje s velikim brojem udruga s područja grada pa je njihovim sudjelovanjem osigurana još veća zastupljenost civilnog sektora u projektu. Udruga za Down sindrom Zadarske županije dugogodišnji je partner prijavitelja u razvoju programa Osobni pomoćnici u nastavi te kao udruga koja promiče prava osoba s teškoćama, u projektu će bit zadužena za aktivnosti promidžbe i informiranja, kroz elemente projekta i putem svoje Internet stranice na kojoj će redovito postavljati informacije o provedbi i rezultatima projekta.

Pomoćnici u nastavi, educirani i zaposleni tijekom ovog projekta, imat će mogućnost ponovnog angažmana u idućim godinama, budući da će im stečena znanja, vještine i iskustvo u radu dati prednost pred kandidatima bez iskustva.

Ukoliko to zakonodavni okvir dopusti, u konačnici će se profilirati određeni broj ljudi koji će moći obavljati taj posao kao zanimanje.

Financijska održivost bit će osigurana iz svih raspoloživih izvora, uključujući i lokalni gradski proračun, ali s naglaskom na sredstva iz EU fondova, s obzirom da se može očekivati kako porast korisnika usluga, tako i povećan broj sati rada pomoćnika u nastavi postojećim korisnicima, kako budu prelazili u više razrede.

Predavanja koja će se organizirati u okviru projekta s ciljem senzibilizacije šire javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama bit će temeljena na istraživačkom radu stručnjaka na terenu (u školama partnerima). Rezultati istraživanja ukazat će na nove mogućnosti za poboljšanje sustava, odnosno nadogradnju izlaznih komponenti projekta, primjerice kroz osnivanje stalnog mobilnog tima za podršku pomoćnicima u nastavi koji će na terenu moći izravno prikupiti informacije i pomoći u rješavanju konkretnih situacija koje se mogu pojaviti.

U konačnici, moguć je i multiplikacijski efekt izlaznih komponenti ovog projekta u smislu inicijative za uspostavu sličnih programa za predškolske ustanove.