Škola puna mogućnosti – inkluzivno školovanje

Četvrto predavanje u sklopu projekta „Škola puna mogućnosti” na temu prilagodbe aktivnosti, prostora i pomagala u inkluzivnom školovanju koje će održati Petra Božajić, radna terapeutkinja, 26. svibnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati u ogranku Gradske knjižnice Arbanasi.

Inkluzivno školovanje nudi novi pristup školovanju koji postavlja zahtjeve prema sredini koja se treba mijenjati s obzirom na potrebe sve djece uzimajući u obzir svu njihovu različitost. U procesu inkluzije, djeca s teškoćama u razvoju suočena su sa različitim preprekama u školovanju kao što su arhitektonska neprilagođenost škola (nedostatak dizala, rampa, rukohvata, linija vodilja za slijepe, raspored stolova i stolica u razredu koji otežava kretanje djece u kolicima i djece s tjelesnim poteškoćama, prebučne ili nedovoljno osvijetljene učionice…); manjak ili nepostojanje pomagala potrebnih za izvedbu određenih aktivnosti (prilagođene olovke, prilagođena pomagala za djecu s oštećenjem vida ili sluha, sjedalica i radni prostor prilagođeni individualnim potrebama djeteta…); aktivnosti neprilagođene posebnim potrebama djeteta (individualno neprilagođen nastavni materijal, radni materijali, pismeni i usmeni ispiti, nastava tjelesnog odgoja, glazbene i likovne kulture…); nerazumijevanja okoline te nedostatak stručnog kadra.

Mijenjanjem konteksta okoline, korištenjem raznih pomagala u svrhu poboljšane izvedbe aktivnosti, prilagodbom aktivnosti, informiranjem i educiranjem stručnog kadra te naravno razvijanjem, obnavljanjem ili održavanjem individualnih vještina djeteta, postiže se maksimalna razina samostalnosti djeteta. Konačni cilj je što je moguće aktivnije i neovisnije sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima primjerenim dobi, potrebama i željama te očekivanjima koje okolina postavlja. Postizanje tog cilja rezultira povećanim samopoštovanjem i zadovoljstvom djeteta što pozitivno djeluje na cjelokupnu zdravstvenu sliku i kvalitetu života.

Ovo je posljednje predavanje na temu inkluzivnog obrazovanja koje Volonterski centar Zadar organizira kao partner Gradu Zadru u okviru projekta „Škola puna mogućnosti – pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika”. Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014. u ukupnom bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna.

Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.

Projekt realizira Grad Zadar – Upravni odjel za odgoj i školstvo u partnerstvu s OŠ Stanovi, OŠ Krune Krstića, OŠ Petra Preradovića, OŠ Šimuna Kožičića Benje, OŠ Šime Budinića, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, Udrugom za Down sindrom Zadarske županije, Udrugom socijalnih radnika – Volonterskim centrom Zadar i Pučkim otvorenim učilištem Zadar.